זמן ההחלמה של תהליך ה- LANAP הוא קצר להפליא לעומת זמן ההחלמה בניתוחי חניכיים מסורתיים. הכאב ואי הנוחות שהמטופל מרגיש הם מינימאליים לעומת ניתוחים רגילים. המטופלים שלנו מדווחים בדרך כלל כי אין להם כמעט כאבים בכלל לאחר תהליך ה- LANAP

הרופא עשוי להורות על אכילת מזונות רכים יותר במהלך השבוע העוקב אחר הטיפול, ואף לרשום עבור המטופלים טיפול אנטיביוטי או שטיפה אוראלית.
על המטופל להימנע מצחצוח שיניים או שימוש בחוט דנטלי בצד הפה בו בוצע הליך ה LANAP  במשך שבוע לאחר ביצוע ההליך. זאת על מנת להבטיח שהחיבור לחניכיים נרפא באופן תקין.
כאשר הטיפול בכל הפה יושלם, על המטופל לחזור למשרד לאחר חודש אחד, ואז לאחר שלושה חודשים להערכת מצב. על המטופלים להמשיך להגיע באופן תקופתי למרכז לבדיקות תקופתיות ותחזוקה.

מרכז השיניים רחביה, ממוקם במרכז ירושלים ונכון להיום, הינו מרפאת השיניים היחידה המורשית לבצע את תהליכי ה- LANAP  בישראל.