LANAP – היא גישה חלופית לטיפול חניכיים המתמקדת בהתחדשות של רקמת החניכיים ולא בכריתה המסורתית. נהלי הטיפול בשיטת LANAP הם פשוטים, אלגנטיים ומבטיחים יסודי יותר ותוצאות טובות יותר.
ההליך כרוך במדידה של כיסים עמוקים בין השיניים לחניכיים. אור הלייזר נכנס לפעולה בשבל הזה על מנת להרוג את כל החיידקים הקיימים ולהסיר את החלקים החולים של רקמת האפיתל, מבלי לפגוע ברקמות החיבור הבריאות הבסיסיות.
כיוון שרקמת החיבור הבסיסית נותרת בשלמותה, ריפוי והתחדשות של הרקמות יבואו בעקבותיה.
לאחר מכן, מתבצעת הסרה של האבנית הקיימת בשן בעזרת כלי אולטראסאונד ואחרים, ולבסוף- אנו מסיימים את תהליך הניקוי בעזרת הלייזר.
פעולות אלה מסייעות לאטום את החורים הרלוונטיים ולמנוע כל כניסה של חיידקים לאיזור. הרקמה המחברת מחוברת מחדש לשורש הנקי והיא יוצרת "מערכת סגורה". בסופו של תהליך, מבצעים תיקון של ה-"Bite Trauma".
בסיום הטיפול, נוצרים חיבורים וקשרים חדשים, המאפשרים למקום להירפא.
מרכז השיניים רחביה, ממוקם במרכז ירושלים ונכון להיום, הינו מרפאת השיניים היחידה המורשית לבצע את תהליכי ה- LANAP בישראל.